ชมรมนักวิทยุและโทรทัศน์เชียงใหม่-ลำพูน ร่วมกับ สวท.เชียงใหม่ รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่าน

  
    ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินหรือเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อนำไปช่วยเหลือพี่น้องชาวน่านที่ประสบอุทกภัยครั้งใหญ่ ที่ สวท.เชียงใหม่ โดย มทบ.33 รับเป็นผู้ขนส่งไปยัง จ.น่าน
ตามที่ได้เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ที่จังหวัดน่านและสร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและขาดเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวนมากนั้น ชมรมนักวิทยุและโทรทัศน์เชียงใหม่-ลำพูน จึงได้ร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของสมาชิกในพื้นที่ เปิดรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยดังกล่าว ผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคได้ทั้งเงินสด ข้าวสาร น้ำดื่ม อาหารแห้ง รวมทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคอื่น ๆ โดยขอให้นำมาบริจาคได้ที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
อนึ่ง ชมรมนักวิทยุโทรทัศน์เชียงใหม่-ลำพูน ยังได้รับการสนับสนุนรถยนต์บรรทุกจากมณฑลทหารบกที่ 33 เพื่อนำสิ่งของที่ได้รับบริจาคเหล่านี้ไปส่งให้ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนที่จังหวัดน่านโดยเร่งด่วนต่อไป
 
, อ่าน 1191  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม