พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่จัดโครงการมรดกของแผ่นดิน หกทศวรรษใต้ร่มพระบารมี

  
    พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่จัดโครงการมรดกของแผ่นดิน หกทศวรรษใต้ร่มพระบารมี ซึ่งมีทั้งนิทรรศการและการแสดงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กำหนดเปิด 25 สิงหาคมนี้
นายวิเศษ เพชรประดับ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่แถลงว่า ตามที่กรมศิลปากรได้ดำเนินโครงการมรดกของแผ่นดิน หกทศวรรษใต้ร่มพระบารมี เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพในด้านศิลปะและวรรณกรรม โดยมีการจัดนิทรรศการและการแสดงละครรวม 5 กิจกรรม ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม 2549 ถึง 10 กันยายน 2549 ซึ่งหวังว่าจะได้รับความสนใจจากเยาวชนและประชาชนทั่วไป ที่จะได้มีโอกาสสัมผัสมรดกทางวัฒนธรรมของแผ่นดินและร่วมกันอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป
ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่กล่าวอีกว่า โครงการดังกล่าวยังมีการจัดนิทรรศการพิเศษเรื่อง อลงกรณ์ในสยามประเทศ เป็นการจัดแสดงโบราณวัตถุเครื่องประดับและวัตถุที่เกี่ยวเนื่องจากพิพิธภัณฑสถานทั่วประเทศ นำมาจัดแสดงตั้งแต่ 25 สิงหาคม 2549 ไปจนถึงเดือนกรกฎาคม 2550 เป็นเวลา 1 ปีโดยเปิดให้เข้าชมทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
 
, อ่าน 1190  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม