นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมนานาชาติ การยกระดับคุณภาพชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นอาเซียน

  
     นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมนานาชาติ การยกระดับคุณภาพชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นอาเซียน พร้อมเน้นต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมนานาชาติ การยกระดับคุณภาพชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นอาเซียน ณ อาคาร Expo 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มต้นด้วยนายกรัฐมนตรีเปิดกรวยและกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พร้อมกล่าวเปิดงานว่า ประชาคมอาเซียน คือ การรวมตัวเพื่อเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง สำหรับประเทศไทย ต้องให้ความสำคัญกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ฟื้นฟูและต่อยอด เพราะมีมาแต่บรรพบุรุษ ต้องสืบสานด้วยการนำเสนอของดีแต่ละท้องถิ่นทั้งสินค้าและบริการ เมื่อท้องถิ่นเข้มแข็ง มีรายได้เข้าสู่ชุมชน ก็จะทำให้คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น
จากนั้น นายกรัฐมนตรี เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ และนิทรรศการ การยกระดับคุณภาพชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นอาเซียน พร้อมเยี่ยมชมและฟังบรรยายสรุปจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง และหน่วยงานเครือข่าย เช่น สำนักเลขาธิการสภาการศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ธนาคารออมสิน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด องค์การสวนพฤกษศาสตร์
 
8 สิงหาคม 2555 , 14:07 น. , อ่าน 1206  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่