กรมทรัพย์สินทางปัญญาเตรียมจัดสัมมนาการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

  
     กรมทรัพย์สินทางปัญญา เตรียมจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในยุคดิจิตอล เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง
นางสาวปานจิตต์ พิศวง พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญา กำหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หัวข้อ การป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในยุคดิจิตอล ในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00 น. ณ ห้องธาราทอง บอลลูม โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายภูมิ สาระผล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิด
ช่วงเช้าจะเป็นการบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 โดยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 และ เทคนิคการสืบสวนสอบสวนคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดย ผู้แทนจากศุลกากรสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ภาคบ่ายเป็นการบรรยาย เรื่อง สถานการณ์การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในปัจจุบัน การบรรยายและอภิปรายขั้นตอน กระบวนการดำเนินคดีทรัพย์สินทางปัญญาในงานดิจิตอลชั้นอัยการและตำรวจ การบรรยายและอภิปรายเรื่อง การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนอินเตอร์เน็ต และสินค้าอุปโภคบริโภค โดยคาดหวังว่าการจัดสัมมนาในครั้งนี้จะทำให้กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมสัมมนาได้มีความรู้ ความเข้าใจในนโยบายการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รับทราบถึงสถานการณ์การละเมิดที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวัง สอดส่อง ดูแล มิให้มีการลักลอบกระทำผิดด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทั้งสินค้าอุปโภคบริโภค หรือทรัพย์สินทางปัญญาในอินเตอร์เน็ตอีกต่อไป
 
8 สิงหาคม 2555 , 14:58 น. , อ่าน 1215  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่