พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ เปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมฟรี 24 สิงหาคม 2549 นี้

  
    ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเข้าเยี่ยมชมพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จ.เชียงใหม่ ได้ฟรี พฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2549 นี้
นางจรรยา เดชะ เจ้าหน้าที่บริหารงานในพระองค์ งานพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์เปิดเผยว่า เนื่องด้วยในวันที่ 24 สิงหาคม 2549 เป็นวันครบรอบพิธีวางศิลาฤกษ์ พระตำหนักใหญ่ ที่พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ครบรอบ 45 ปี และเพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ในปี พ.ศ.2549 นี้ ทางพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จึงได้เปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชม โดยไม่เก็บค่าเข้าชม ในวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2549 นี้
สำหรับการเข้าชมนี้สามารถเข้าได้ทั้งเป็นบุคคลหรือเป็นหมู่คณะ ซึ่งพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ยังมีมัคคุเทศก์ไว้นำชมและอธิบายรายละเอียดอีกส่วนหนึ่ง ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางจรรยา เดชะ เจ้าหน้าที่บริหารงานในพระองค์ งานพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5393-7117 โทรสาร 0-5321-4804
 
, อ่าน 1323  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม