เกย์ทีควงแฟนหนุ่มขอจดทะเบียนสมรสแต่ถูกปฏิเสธตามกฏหมาย

  
     เกย์นทีควงแฟนหนุ่มขอจดทะเบียนสมรส ถูกเจ้าหน้าที่ปฏิเสธเนื่องจากกฎหมายไม่อนุญาตเพศเดียวกัน จดทะเบียนสมรสกัน เตรียมนำหนังสือร้องศาลปกครอง
นายนที ธีระโรจนพงษ์ แกนนำเครือข่ายอัตลักษณ์ทางเพศ ประธานกลุ่มเกย์การเมือง พร้อมด้วยนายอรรถพล จันทวี นำหลักฐานเข้าพบนายทะเบียนอำเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อขอจดทะเบียนสมรส หลังจากใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน 19 ปี โดยนายนทีกล่าวว่าหลังจากใช้ชีวิตคู่กันมานานแล้ว ก็มีความรู้สึกอยากจะเป็นบุคคลคนเดียวกัน นายดำรงค์ ทิพย์เดช หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรประชาชน ตรวจเอกสาร และปฏิเสธที่จะจดทะเบียนสมรสให้ โดยชี้แจงว่าการจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยว่าด้วยเรื่องครอบครัว มาตรา 1448 กำหนดให้สามารถจดให้กับคู่สมรสที่เป็นชายกับหญิงเท่านั้น ขณะที่มาตรา 1558 ยังระบุชัดเจนว่าชายหญิงต้องยินยอมในการสมรส แต่กรณีของนายนทีและนายอรรถพลเป็นเพศชายทั้งคู่จึงไม่เข้าเงื่อนไข อย่างไรก็ตามทางอำเภอจะออกหนังสือปฏิเสธการจดทะเบียน ซึ่งหนังสือดังกล่าวถือเป็นคำสั่งทางปกครองอย่างหนึ่ง ซึ่งนายนทีมีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์หรือดำเนินการอย่างใด ๆ ต่อไปได้
ด้านนายนที กล่าวว่า จะนำหนังสือปฏิเสธที่ได้จากอำเภอเมืองเชียงใหม่นำไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อให้ความคุ้มครอง เพราะเชื่อว่ากฎหมายครอบครัวที่ใช้อยู่ขัดกับรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 มาตรา 30 ในเรื่องของความเสมอภาคและเท่าเทียมของคนทุกเพศ นับเป็นการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมโดยเหตุแห่งเพศ ขณะที่นานาประเทศเปิดกว้างให้กลุ่มคนหลากหลายทางเพศสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้ตามกฎหมายด้วยการเปิดให้มีการจดทะเบียนสมรสได้ ประเทศเวียดนามก็มีความตื่นตัวในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก ประเทศไทยก็ควรเปิดกว้างให้เทียบเท่าระดับสากลให้มากขึ้นรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน
ขณะที่นายอรรถชา กัมปนาถแสนยากร ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้กล่าวอวยพรให้กับนายนทีและนายอรรถพลว่าแม้จะไม่สามารถจดทะเบียนได้แต่ทั้งสองก็สามารถใช้ชีวิตร่วมกันได้ ทุกวันนี้สังคมไทยเปิดกว้างมากขึ้นกับการใช้ชีวิตคู่ของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ
 
9 สิงหาคม 2555 , 21:29 น. , อ่าน 1242  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-ณัฐกานต์ สวท.เชียงใหม่