กอ.รมน.เชียงใหม่และเทศบาลนครเชียงใหม่เข้าตรวจสอบข้อมูลแหล่งค้าแรงงานต่างด้าวย่านตลาดคำเที่ยง

  
     กอ.รมน.เชียงใหม่และเทศบาลนครเชียงใหม่เข้าตรวจสอบข้อมูลแหล่งค้าแรงงานต่างด้าวย่านตลาดคำเที่ยง กลางเมืองเชียงใหม่ ซึ่งมีแรงงานต่างด้าวอาศัยอยู่นับพันคน
เจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงจังหวัดเชียงใหม่ นำโดยพันเอกอัครวัฒน์ วุฒิเดชโชติโภคิน รองผู้อำนวยการ กอ.รมน.เชียงใหม่ ฝ่ายการข่าว และนายณัฐชูเดช วิริยะดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เข้าตรวจบริเวณริมถนนอัษฎาธร ย่านกาดคำเที่ยง และชุมชนคลองเงิน ย่านที่มีแรงงานต่างชาติชาวพม่า ไทยใหญ่และชนเผ่าอาข่า ลีซอและเผ่าต่าง ๆ อาศัยอยู่นับพันคน เป็นแหล่งใหญ่ที่แรงงานเหล่านี้อาศัยอย่างไม่มีสุขอนามัย ช่วงเช้าของทุกวันก็จะมายืนริมถนนเพื่อรอให้นายจ้างมารับไปโดยไม่มีข้อผูกมัดสัญญาจ้างประจำ เป็นการว่าจ้างตามแต่ตกลง การเข้าตรวจครั้งนี้เพื่อศึกษาข้อมูลและเตรียมจัดหาที่อยู่ให้ใหม่ต่อไป
การกระทำดังกล่าวของกลุ่มต่างด้าวทำต่อเนื่องกว่าสิบปีแล้ว เป็นทัศนอุจาดของเมืองท่องเที่ยวอย่างเชียงใหม่ แรงงานดังกล่าวมีทั้งที่บัตรอนุญาตทำงานตามกฎหมายและไม่มีบัตรหรือแรงงานเถื่อนอย่างละครึ่ง ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบแล้วหลายครั้ง แต่ก็ยังไม่ลดจำนวนลง มีทั้งปัญหาอาชญากรรม ทะเลาะวิวาท ลักทรัพย์ ยาเสพติด รวมทั้งการอยู่อย่างไม่มีสุขอนามัย เป็นแหล่งแพร่ระบาดของโรคต่าง ๆ อีกด้วย การเข้าตรวจดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ที่มีนโยบายจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในจังหวัดเชียงใหม่
 
9 สิงหาคม 2555 , 21:31 น. , อ่าน 1224  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-ณัฐกานต์ สวท.เชียงใหม่