อาหารพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชทาน เลี้ยงผู้ต้องขังในทันฑสถานหญิงเชียงใหม่

  
     เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่และชมรมแม่ดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่นำอาหารพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชทาน มาเลี้ยงผู้ต้องขังในทันฑสถานหญิงเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ
นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการจัดเลี้ยงอาหารพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิง ผู้ตกงาน ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ณ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่และชมรมแม่ดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวเนื่องในโอกาส สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 โดยจัดเลี้ยงอาหารกลางวันพระราชทาน แก่ผู้ต้องขังหญิงจำนวน 1,558 คน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ประพฤติปฏิบัติตนกลับตัวเป็นคนดีกลับคืนสู่สังคม
ในการนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้กล่าวสดุดีอาเศียรวาท นำผู้ต้องขังทั้งหมดร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและ เพลงสดุดีมหาราชา มีกิจกรรมบันเทิงและการแสดงความสามารถ ของผู้ต้องขัง มีกิจกรรมมอบดอกมะลิเนื่องในวันแม่ สร้างความประทับใจแก่ผู้ต้องขังอย่างมาก
 
9 สิงหาคม 2555 , 21:32 น. , อ่าน 1206  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-ณัฐกานต์ สวท.เชียงใหม่