ท่าอากาศยานเชียงใหม่และหลายองค์กรในจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

  
     ท่าอากาศยานเชียงใหม่และหลายองค์กรในจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในงานพิธีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ณ บริเวณสวนหย่อมด้านทิศใต้ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ซึ่งท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้จัดพิธีดังกล่าวเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม2555 โดยมีตัวแทนหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรม มีพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป ถวายพานพุ่มเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้นำผู้ร่วมงานร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีมหาราชา พร้อมกล่าวถวายพระพรถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นคนดีของแผ่นดิน ถวายเป็นพระราชกุศล
สำหรับจังหวัดเชียงใหม่หลายหน่วยงานได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ที่โถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาตราจารย์นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต คณะบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำบุคลากรร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ขณะที่หน่วยงาน องค์กร ห้างร้านต่างๆ ก็จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ติดตั้งโต๊ะหมู่บูชาและธงสัญลักษณ์อยู่ทั่วทั้งเมือง
 
10 สิงหาคม 2555 , 16:53 น. , อ่าน 1226  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-ณัฐกานต์ สวท.เชียงใหม่