ปี 2554 จับกุมและยึดทรัพย์คดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญากว่าหมื่นคดี ตรวจยึดของกลางได้กว่า 4 ล้านชิ้น ปีนี้ตรวจยึดไปแล้วกว่า 3 ล้านชิ้น มูลค่ากว่า 300 ล้านบาท

  
     ปี 2554 จับกุมและยึดทรัพย์คดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญากว่าหมื่นคดี ตรวจยึดของกลางได้กว่า 4 ล้านชิ้น ปีนี้ตรวจยึดไปแล้วกว่า 3 ล้านชิ้น มูลค่ากว่า 300 ล้านบาท ล่าสุดมีการประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
นายภูมิ สาระผล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีข้าราชการตำรวจพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ร่วมประชุมเพื่อรับทราบนโยบายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและข้อกฎหมาย ซึ่งก่อนหน้านี้การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ดำเนินการที่เห็นได้ชัดเช่นการนำมาจำหน่ายตามแผงลอยหรือห้างร้านต่างๆ แต่ปัจจุบันขบวนการได้พัฒนาขึ้น ใช้วิธีขายผ่านทางอินเตอร์เน็ต ทำให้ยากต่อการสืบสวนจับกุม จึงต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการเพื่อให้เท่าทันขบวนการเหล่านี้ พื้นที่เฝ้าระวังพิเศษ คือกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยว ภูเก็ต พัทยา หาดใหญ่ เชียงใหม่ ในปี 2554 ได้จับกุมและยึดทรัพย์คดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญากว่าหมื่นคดี ตรวจยึดของกลางได้มากกว่า 4 ล้านชิ้น มูลค่าหลายร้อยล้านบาท สำหรับปีนี้ตรวจยึดไปแล้วกว่า 3 ล้านชิ้น มูลค่ากว่า 300 ล้านบาท
ปัจจุบันสหรัฐอเมริกาได้ขึ้นบัญชีเฝ้าระวังการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ประเทศไทยอยู่ในระดับกลาง ซึ่งถือว่าดีขึ้นจากเดิมที่เคยอยู่ในระดับเฝ้าระวังพิเศษ ขณะที่การเปิดประชาคมอาเซียนหลายฝ่ายเป็นกังวลว่าอาจจะมีสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์เข้ามาในไทย นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งกระทรวงพาณิชย์ เตรียมวางแผนงานรองรับไว้ล่วงหน้าซึ่งประเทศไทยมีความพร้อมทางด้านภูมิศาสตร์ที่จะเป็นศูนย์กลางในประชาคมอาเซียน หากวางแผนเป็นอย่างดี ก็จะได้ประโยชน์ตามที่คาดหวัง
 
10 สิงหาคม 2555 , 16:54 น. , อ่าน 1203  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-ณัฐกานต์ สวท.เชียงใหม่