สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่พร้อมนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ตรวจแนวป้องกันน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่

  
     สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่พร้อมนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ตรวจแนวป้องกันน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่วางแผนรองรับปัญหาอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้น
นางสาวทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ สมาชิกผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่และนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ลงพื้นที่ตรวจแนวป้องกันน้ำท่วม ทั้ง 10 จุดในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนชาวเชียงใหม่และรับสนองนโยบายรัฐบาลในแนวทางการป้องกันน้ำท่วมซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ถือได้ว่าเป็นต้นน้ำทีน้ำจะไหลไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยา นางสาวทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ กล่าวว่าเป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในการป้องกันปัญหาน้ำท่วมโดยภาพรวมทุกพื้นที่จะต้องมีระบบเตือนภัยและเตรียมแผนป้องกัน และเตรียมพื้นที่อพยพกรณีที่ระดับน้ำถึงจุดวิกฤติ ซึ่งในเขตเมืองก็จะมีเทศบาลนครเชียงใหม่ดูแล นอกเขตเทศบาลก็จะขอความร่วมมือองการบริหารส่วนจังหวัดร่วมบูรณาการกับท้องถิ่น ซึ่งงบประมาณแก้ปัญญาน้ำท่วมทั่วประเทศ 350,000 ล้านบาท ขณะที่การทำแก้มลิงที่เชียงใหม่หากแล้วเสร็จก็จะแก้ปัญหาน้ำท่วมได้อีกส่วนหนึ่ง
ขณะที่นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่กล่าวว่า เทศบาลนครเชียงใหม่ทำแนวป้องกันน้ำท่วมไว้ 15 จุด สามารถรองรับน้ำท่วมได้ถึงจุดสูงสุดที่เคยท่วม 4 เมตร 98 เซนติเมตร พื้นที่ที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดคือบริเวณ ป่าพร้าวนอกซึ่งอยู่ติดกับเทศบาลตำบลป่าแดดเพราะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ และการก่อสร้างประตูระบายน้ำยังไม่แล้วเสร็จ หากมีน้ำไหลบ่าในปริมาณมากก็อาจจะเป็นเหตุให้น้ำท่วมได้ โดยได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำหัวพญานาคไว้กว่า 10 เครื่องในเขตเทศบาลและขุดลอกท่อระบายน้ำเพื่อไม่ให้อุดตัน
 
10 สิงหาคม 2555 , 16:55 น. , อ่าน 1183  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-ณัฐกานต์ สวท.เชียงใหม่