สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมเจรจาธุรกิจคู่ค้าของกลุ่มผู้ผลิตลำไยคุณภาพจังหวัดเชียงใหม่และพิธีลงนามซื้อขายคุณภาพ

  
     กลุ่มตลาดใน 3 จังหวัด ร่วมเจรจาซื้อขายลำไย เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย ขณะที่ทุกภาคส่วนยังเดินหน้าในการพัฒนาผลผลิตเพื่อมุ่งสู่ตลาดระดับบน
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมเจรจาธุรกิจคู่ค้าของกลุ่มผู้ผลิตลำไยคุณภาพจังหวัดเชียงใหม่และพิธีลงนามซื้อขายคุณภาพ ณ ห้องประชุมศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งนี้ มีกลุ่มตลาดที่ร่วมเจรจาซื้อขาย จำนวน 3 แห่งใน 3 จังหวัด ได้แก่ ตลาดกลางผักและผลไม้ศรีเมืองทอง จังหวัดขอนแก่น ตลาดศรีเมือง จังหวัดราชบุรี และตลาดสุรนคร จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายอดิศร กำเนิดศิริ เป็นประธานในพิธีลงนามพร้อมกล่าวว่า การเจรจาครั้งนี้ เป็นการเพิ่มช่องทางการนำผลไม้ทางภาคเหนือ คือ ลำไย ไปจำหน่ายยังที่ต่างๆ ซึ่งเป็นความร่วมมือของทั้งภาครัฐและเอกชน ปัญหาสำคัญ คือ เกษตรกร ยังขาดประสบการณ์ทางด้านการตลาด ซึ่งต้องพัฒนา ทั้งนี้ ได้ฝากไปยังกลุ่มตลาดที่ร่วมเจรจาว่า แม้การเจรจาครั้งนี้จัดขึ้นในช่วงปลายฤดูการเก็บเกี่ยว แต่ผลผลิตลำไยสามารถซื้อ-ขาย ได้ทั้งปี เพราะมีลำไยนอกฤดูกาล
นอกจากนี้ นางวิชชุดา กันตี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ ยังกล่าวด้วยว่า การพัฒนาผลผลิตเป็นสิ่งที่สำคัญ การปรับปรุงต้นลำไยให้เป็นพุ่มเตี้ย เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านแรงงานการเก็บเกี่ยว และการเพิ่มขนาดของผลผลิต เพื่อมุ่งสู่ตลาดต่างประเทศระดับบน ถือเป็นสิ่งสำคัญและกำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
10 สิงหาคม 2555 , 16:56 น. , อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่