สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน นวัตกรรมแฟร์ ครั้งที่ 8 กับคอนเซป INNO GO INTER

  
     สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน นวัตกรรมแฟร์ ครั้งที่ 8 กับคอนเซป INNO GO INTER พบธุรกิจที่ประสบความสำเร็จระดับประเทศ และกิจกรรมไฮไลท์ สำคัญ D.I.Y Innovation Contest
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ แถลงข่าวจัดงาน ตลาดนัดนวัตกรรม 2555 นวัตกรรมแฟร์ ครั้งที่ 8 กับคอนเซป INNO GO INTER ระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2555 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต โดยมีกิจกรรมเด่นในงาน คือ การรวบรวมเอาสุดยอดนวัตกรรมทั้งจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน และจากส่วนกลางมานำเสนอสู่สายตาประชาชน มีการจัดรูปแบบการนำเสนอในลักษณะตลาดนวัตกรรมให้ผู้มาเยี่ยมชมงานได้เลือกชม เลือกซื้อสินค้านวัตกรรม ทั้งในส่วนของการเพิ่มพูน ความรู้ภูมิปัญญาและสินค้าที่จับต้องได้ให้เกิดเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้กับผู้มาเยี่ยมชมงาน มีการจัดสรรพื้นที่ตามแนวคิด การริเริ่ม การพัฒนาและการสร้างความสำเร็จ ขององค์กรในประดับประเทศ เช่น SCB นวัตกรรมพาสวย ด้วยวุฒิ-ศักดิ์ เป๊ะ TRUE และ SCG เป็นต้น
นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ก่อให้เกิดความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิจัยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมทั้งระดับจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ ทั้งในปัจจุบันและในปี 2558 ในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนร่วมกัน
นอกจากนี้ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2555 จะมีการเสวนา ในหัวข้อ ยุทธศาสตร์นวัตกรรมภูมิภาค : Food Vally วันที่ 12 สิงหาคม 2555 เสวนาหัวข้อ Digital content สำหรับงานอุตสาหกรรม และวันที่ 13 สิงหาคม 2555 พบการเปิดตัว FTI Young CEO และกิจกรรมไฮไลท์ คือ D.I.Y Innovation Contest
 
10 สิงหาคม 2555 , 16:56 น. , อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่