ตัวแทนท่าอากาศยานเชียงใหม่และกลุ่มผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับอัตราค่าบริการที่จอดรถที่แพงขึ้นร้อยละร้อยร่วมประชุมเพื่อหาทางออก

  
     การประชุมเพื่อหาทางออก กรณี ค่าจอดรถที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ที่เพิ่มขึ้นร้อยละร้อย ล่าสุด ทางกลุ่มผู้ร้องเรียนขอให้ยกเลิกการเก็บค่าบริการ ขณะที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จะนำเรื่องเข้าสู่คณะกรรมการเพื่อพิจารณา
นายอดิศร กำเนิดศิริ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมเพื่อหาทางออกเกี่ยวกับค่าบริการจอดรถภายในท่าอากาศยานเชียงใหม่ ที่เพิ่มร้อยจาก 100 บาท เป็น 200 บาท ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีผู้ร้องเรียนและมอบหนังสือร้องเรียนต่อหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ 23 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา โดยเห็นว่าเป็นการปรับราคาที่ไม่เป็นธรรม นาวาอากาศเอกวิสุธ จันทนา รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ พร้อมคณะ ได้ชี้แจงในประเด็นเกี่ยวกับค่าจอดรถที่เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากไม่ได้มีการปรับมานานกว่า 10 ปี การปรับขึ้นราคาก็เพื่อลดปริมาณรถที่เข้ามาจอด ทั้งมองว่า ค่าบริการดังกล่าว อยู่ในระดับกลางๆ ไปจนถึงระดับต่ำ และมีอัตราใกล้เคียงกับท่าอากาศยานนานาชาติอื่นๆ
ขณะที่นางสุภฎารัตน์ สุธีพรวิโรจน์ ผู้ประสานงานชมรมคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ เป็นของประเทศชาติ ต้องสร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชน บนวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ตั้งไว้ ต้องบริหารจัดการอย่างถูกต้อง มองว่าการแก้ปัญหาการคับคั่งของจำนวนรถที่จอดด้วยวิธีนี้ ไม่ใช่วิธีที่ตรงประเด็น ในอนาคต จังหวัดเชียงใหม่ต้องเป็นศูนย์กลางของอาเซียนในหลายด้าน ซึ่งต้องเปลี่ยนวิธีการแก้ปัญหา สร้างมาตรฐานที่จอดรถให้เป็นสากล และต้องคิดร่วมกันทั้งท่าอากาศเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และภาคประชาชน
ทั้งนี้กลุ่มผู้ร้องเรียน เห็นว่าควรยกเลิกการเก็บค่าบริการที่จอดรถ โดยให้ระยะเวลาทบทวนจนถึงวันที่ 15 กันยายน 55 หากไม่มีความคืบหน้าจะเคลื่อนไหวและดำเนินการทางศาลต่อไป ขณะที่ ทางท่าอากาศยานเชียงใหม่ ชี้แจงว่า ได้มีการนำส่งรายได้ตามมาตรฐานของบริษัทมหาชนทั่วไป ทั้งนี้จะนำเอกสารที่ผู้ร้องเรียนมอบให้กับทางจังหวัดและนำเรื่องเข้าสู่คณะกรรมการเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับสัญญาสัมปทาน
 
10 สิงหาคม 2555 , 18:19 น. , อ่าน 1185  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่