เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดงานลานนาพฤกษาชาติ ครั้งที่ 31

  
     เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดงานลานนาพฤกษาชาติ ครั้งที่ 31 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2555 ไฮไลท์สำคัญ คือ กิจกรรมการประกวดกล้วยไม้ และประกวดไม้ดอก–ไม้ประดับ
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ สมาคมกล้วยไม้เชียงใหม่ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กลุ่มเกษตรทำสวนไม้ดอก-ไม้ประดับเชียงใหม่ ชมรมบอนไซเชียงใหม่ จัดงานลานนาพฤกษาชาติ ครั้งที่ 31 ระหว่างวันที่ 9 -13 สิงหาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 21.00 น. ณ สวนสาธารณะบนที่ดินการรถไฟ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2555 และเพื่อส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม อนุรักษ์และส่งเสริมสายพันธุ์กล้วยไม้ของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย รวมทั้งเพื่อส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ภายในงานมีการประกวดจัดสวนกล้วยไม้ การประกวดกล้วยไม้ ประกวดไม้ดอก–ไม้ประดับ การแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน การจำหน่ายผลผลิตของเกษตรกร ผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าราคาถูก มหกรรมอาหาร และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย
ปีนี้ คณะผู้จัดงานได้ย้ายสถานที่จัดงานจากสวนสาธารณะหนองบวกหาด ไปจัดยัง สวนสาธารณะบนที่ดินการรถไฟ ซึ่งพื้นที่จัดงานเดิมมักจะมีปัญหาด้านการจราจร เพราะในการจัดงานแต่ละปีจะต้องปิดถนน ทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวก ทางคณะผู้จัดงานจึงได้มีมติย้ายสถานที่จัดงานไปยังสวนสาธารณะบนที่ดินการรถไฟ ซึ่งมีพื้นที่กว้างขวาง สะดวกทั้งด้านสถานที่จอดรถและมีพื้นที่สัญจรไปมาของผู้เข้าชมงาน
 
10 สิงหาคม 2555 , 19:29 น. , อ่าน 1180  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่