ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำนักเรียนและประชาชนร่วมกิจกรรมปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ

  
     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำนักเรียนและประชาชนร่วมกิจกรรมปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ ที่ห้องอาหารแสนคำเทอเรสจัดต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่ 6
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในกิจกรรม ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ ณ ทุ่งนาด้านหลัง ห้องอาหารแสนคำเทอเรส ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ท่ามกลางประชาชน และนักเรียนจากโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมงานจำนวนมาก โดยนางวันเพ็ญ ศักดาทร เจ้าของร้านอาหารแสนคำเทอเรส ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่ 6 แล้ว แต่ละปีจะมีผู้ร่วมงานจำนวนมาก ได้ผลผลิตข้าวอินทรีย์จำหน่ายนำรายได้มอบให้องค์กรสาธารณกุศลต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า กล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นพื้นที่การเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ ให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของชาวนาที่ปลูกข้าวให้เรากินด้วยความยากลำบาก น้อมนำพระราชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาดำเนินชีวิต ปลูกในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ข้าวก็จะเก็บเกี่ยวได้ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สำหรับปีนี้จะนำรายได้จากการขายข้าวอินทรีย์ในแปลงที่ปลูกไปสมทบทุนก่อสร้าง อาคารอนุสรณ์ 80 ปี เรยีนาฯ ของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ในโอกาสครบรอบ 80 ปีการก่อตั้ง ซึ่งต้องใช้งบประมาณ 55 ล้านบาท ขณะนี้ยังขาดอีก 20 ล้านบาท
 
11 สิงหาคม 2555 , 10:31 น. , อ่าน 1186  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่