องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรม80 พรรษาเฉลิมขวัญพระแม่ฟ้า เทิดไท้องค์ราชินี

  
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรม80 พรรษาเฉลิมขวัญพระแม่ฟ้า เทิดไท้องค์ราชินีเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน 80 พรรษาเฉลิมขวัญพระแม่ฟ้า เทิดไท้องค์ราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจและพระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงห่วงใย พสกนิกรชาวไทย ทรงส่งเสริมอาชีพ พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทย ทรงฝึกอาชีพให้กับประชาชน โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ภูเขา ยอดดอยห่างไกลความเจริญ ทรงมุ่งมั่นฝ่าฝัน ไปจนถึง ทรงพัฒนาอาชีพจนชาวเขามีอาชีพที่มั่นคง ไม่ปลูกพืชเสพติดนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างนับเอนกอนันต์
ในงานมีนิทรรศการเทิดพระเกียรติ การแสดงผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ การสาธิตงานศิลปหัตถกรรมที่ได้รับการส่งเสริมโดยศูนย์ศิลปาชีพเชียงใหม่ การประกวดเทพบุตร ธิดา ผ้าไทย เทิดไท้องค์ราชินี กิจกรรมการเสวนา การแสดงบนเวทีและการเล่นเกมส์ชิงรางวัล
 
11 สิงหาคม 2555 , 14:43 น. , อ่าน 1188  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่