ภาค 3360 โรตารีสากล จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล 3 กันยายนนี้ที่ยูโฟโบว์ลิ่ง

  
    คณะกรรมการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ภาค 3360 โรตารีสากล กำหนดจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ในวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2549 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ที่ยูโฟโบว์ลิ่ง ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้ใช้ดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชน สังคมผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ในประเทศเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกทั้งส่งเสริมการออกกำลังกายและกระชับความสัมพันธ์ต่อกัน วิธีการแข่งขันเป็นประเภททีม 2 คน และประเภทบุคคล คิดคะแนนแบบคู่สไตรค์ คี่สแปร์ ชิงรางวัลถ้วยเกียรติยศของภาค 3360 โรตารีสากล พร้อมของรางวัลมูลค่ากว่า 50,000 บาท อัตราค่าสมัครประเภททีม 1,500 บาท หรือแผ่นป้ายสนับสนุนตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป
ผู้สนใจสามารถส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันหรือร่วมสนับสนุนการแข่งขัน โดยแจ้งความจำนงที่ อน.จินดา จรรยาศักดิ์ โทรศัพท์ 0-1883-7103, อน.สุรศักดิ์ พฤกษิกานนท์ โทรศัพท์ 0-1595-1468 หรือที่สนามยูโฟโบว์ลิ่ง หลังสถานีตำรวจภูธร ต.แม่ปิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 
, อ่าน 1213  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม