จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  
     หลายองค์กรในจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555
จังหวัดเชียงใหม่จัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความสามัคคี ของพสกนิกรชาวเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่า โดยกำหนดจัดพิธีทั้งในภาคกลางวันและภาคค่ำ
เริ่มต้นด้วยเวลา 06.45 น. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำประชาชนตักบาตรบำเพ็ญกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถและวันแม่แห่งชาติ ณ ข่วงประตูท่าแพ จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำเจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมอบเกียรติบัตรแก่แม่ดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 9 คน ช่วงค่ำเริ่มต้นตั้งแต่เวลา 18.00 น. พิธีถวายพานพุ่มดอกมะลิ และถวายเครื่องราชสักการะ พร้อมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร และกล่าวถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทั้งนี้ ส่วนราชการและองค์กรต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดพิธีด้วยเช่นกัน เช่น เทศบาลตำบลช้างเผือก จัดพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ณ วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการน้อมจิตบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ มหาราชินี สภานายิกา สภากาชาดไทย พิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ ณ เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน 80 พรรษา เฉลิมขวัญพระแม่ฟ้า เทิดไท้องค์ราชินี ณ ลานน้ำพุชมดอย ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต และโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี
 
12 สิงหาคม 2555 , 10:33 น. , อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่