คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ “สวนดอกร้อยดวงใจ...เพื่อผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ” สัญจร

  
     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ “สวนดอกร้อยดวงใจ...เพื่อผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ” สัญจร ขณะที่ประเทศไทยพบสถิติคนไทยอายุยืนเฉลี่ยกว่า 70 ปี
เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2555 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทย ในรูปแบบการถ่ายทอดสดรายการโทรทัศน์ สวนดอกร้อยดวงใจ....เพื่อผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ” สัญจร ในวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2555 ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจด้านวิชาการทางการแพทย์ อันจะนำไปสู่การสร้างเสริมสุขภาพ และเป็นการบริการวิชาการสู่สังคม
รองศาสตราจารย์นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ พบว่าคนไทยมีอายุยืนยาวขึ้น เฉลี่ย 71.7 ปี มีผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ประมาณ 7 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 10.7 ของประชากรทั้งหมด 65 ล้านคน คาดว่าในปี 2568 จำนวนผู้สูงอายุจะเพิ่มเป็นร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด (สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2550) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ สวนดอกร้อยดวงใจ...เพื่อผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ให้แก่ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปที่สนใจ ระหว่างวันที่ 11-13 สิงหาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 11.00-17.00น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพและให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ สร้างคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุในภาคเหนือ
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การให้บริการตรวจสุขภาพ การตรวจสุขภาพตาและให้คำปรึกษาคำแนะนำโรคตาแก่ผู้สูงอายุ การตรวจวัดความดันโลหิตและการตรวจวัดเปอร์เซ็นไขมันในร่างกาย คลินิกวัยทอง การให้คำปรึกษาปัญหาการนอนในผู้สูงอายุ การวัดความแข็งแรงของสภาพจิตใจ การตรวจวัดความเครียด การตรวจวัดเท้าด้วยเครื่องวัดเท้า โภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ การเสวนาเกี่ยวกับผู้สูงอายุ รวมทั้งการให้บริการนวดแบบสวนดอก
 
12 สิงหาคม 2555 , 11:13 น. , อ่าน 1166  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่