เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการน้อมจิตบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา

  
     เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการน้อมจิตบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ผู้ทรงให้ความสำคัญในการปฏิบัติพระราชภารกิจของสภากาชาดไทยในทุกด้าน
เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการน้อมจิตบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลที่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกา สภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา พิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งแก่สภากาชาดไทย นับตั้งแต่ที่พระองค์ทรงดำรงตำแหน่ง สภานายิกาสภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2499 เป็นเวลากว่า 55 ปีแห่งการดำรงตำแหน่ง ที่ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์เป็นคุณูปการแก่มวล มนุษยชาติ ทรงให้ความสำคัญในการปฏิบัติพระราชภารกิจของสภากาชาดไทยในทุกด้าน เพื่อให้สภากาชาดไทยเป็นที่พึ่งของประชาชน ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น หากกล่าวเฉพาะภารกิจหลักด้านงานบริการโลหิต จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าทรงให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นงานที่สภากาชาดไทยได้รับมอบหมายจากรัฐบาล ให้ทำหน้าที่จัดหาโลหิตที่มีคุณภาพปลอดภัยและเพียงพอสำหรับผู้ป่วยทั่วประเทศ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและยกย่องสรรเสริญผู้บริจาค โลหิต ด้วยการเสด็จฯไปพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตมาอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลายาวนานและทุกครั้งที่เสด็จฯจะทรงมีพระราชดำรัสขอบคุณผู้บริจาคโลหิต เป็นการสร้างแรงจูงใจ เป็นความปิติภาคภูมิแก่ผู้บริจาคโลหิต เป็นผลทำให้มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตลอดมา ดังนั้น เนื่องในปี 2555 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษาในวันที่ 12 สิงหาคม 2555 สภากาชาดไทย จึงได้จัดโครงการ น้อมจิต บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติมหาราชินี สภานายิกาสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา เพื่อเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศ ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และ ถวายความจงรักภักดี บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลตลอดปี 2555
 
12 สิงหาคม 2555 , 12:24 น. , อ่าน 1181  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่