องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน 80 พรรษา เฉลิมขวัญพระแม่ฟ้า เทิดไท้องค์ราชินี

  
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน 80 พรรษา เฉลิมขวัญพระแม่ฟ้า เทิดไท้องค์ราชินี พบกิจกรรมที่ร้อยเรียงพระราชกรณียกิจ โดยเฉพาะด้านผ้าไทย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน 80 พรรษา เฉลิมขวัญพระแม่ฟ้า เทิดไท้องค์ราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 สนองพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในการฝึกอาชีพให้ประชาชนได้มีรายได้ให้กับชุมชนในท้องถิ่นสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยน้อมนำโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มาเป็นแนวทางในการจัดงาน ได้แก่ นิทรรศการ 80 พรรษา เฉลิมฉัตรวัฒนา เทิดไท้พระแม่ฟ้าแห่งแผ่นดิน ซึ่งเป็นนิทรรศการที่ร้อยเรียงเรื่องราวพระราชกรณียกิจ แนวพระราชดำริ รวมถึงหลักการทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและเป็นการเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณให้เป็นที่ประจักษ์ มีการจัดซุ้มลงนามถวายพระพร ประติมากรรรมเทิดพระเกียรติที่ถูกประดับตกแต่งด้วยผ้าไทยลวดลายต่างๆ อย่างวิจิตรงดงาม การสาธิตงานศิลปาชีพล้ำเลอค่า ภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน ซุ้มประติมากรรม วิจิตรพัตราภรณ์ แห่งสยาม แสดงแฟชั่นโชว์ อัตลักษณ์ผ้าไทย งามล้ำค่า สู่สากล การประกวดเทพบุตรและธิดาผ้าไทย เทิดไท้องค์ราชินี ประจำปี 2555 การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย 4 ภาค เทิดพระเกียรติ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย
ทั้งนี้ งานดังกล่าวกำหนดจัดระหว่างวันที่ 11-13 สิงหาคม 2555 ณ บริเวณชั้น G โซน A โซน B โซน C และบริเวณลานน้ำพุชมดอย ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต และในวันที่ 12 สิงหาคม 2555 เวลา 18.40 น. เป็นต้นไป มีพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณลานน้ำพุชมดอย ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
 
12 สิงหาคม 2555 , 13:39 น. , อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่