องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น และองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี 570 ปี เมืองตื่นนันทบุรีร่วมเทิดไท้ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2555

  
    องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น และองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี 570 ปี เมืองตื่นนันทบุรีร่วมเทิดไท้ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2555 พบกิจกรรมทั้งภาคกลางวันและภาคค่ำ
เนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่นและองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี 570 ปี เมืองตื่นนันทบุรีร่วมเทิดไท้ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2555 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2555 ณ โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม
ภาคเช้าและกลางวัน มีพิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติจากหน่วยงานราชการและภาคประชาชน การออกร้านจำหน่ายสินค้าตามโครงการพระราชดำริ ผลิตภัณฑ์ 570 ปี ของดีเมืองตื่นนันทบุรี การแสดงดนตรีของนักเรียน การแข่งขันกีฬาประชาชน กิจกรรมปลูกป่าร้อยไร่ร่วมใจภักดิ์ ณ บ้านมูเซอ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่จอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล การเสวนา การขับเคลื่อนการจัดตั้งอำเภอ หัวข้อ 570 ปี เมืองตื่นนันทบุรี โดยปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นำองค์กรท้องถิ่น และประชาชน ภาคกลางคืน มีพิธีถวายพระพรชัยมงคล วางพานพุ่มสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพร กิจกรรมมอบโล่แม่ดีเด่น ประจำปี 2555 การแสดงของนักเรียน ในเขตพื้นที่องค์กรบริหารส่วนตำบลแม่ตื่นและองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
 
12 สิงหาคม 2555 , 14:39 น. , อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่