การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 41 นครพิงค์เกมส์ที่จังหวัดเชียงใหม่เริ่มขึ้นแล้ว

  
     การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 41 นครพิงค์เกมส์ที่จังหวัดเชียงใหม่เริ่มขึ้นแล้ว จัดแข่งขันระหว่างวันที่ 14-23 สิงหาคม นี้ ใน 36 ชนิดกีฬา
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 41 นครพิงค์เกมส์ ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันดังกล่าวระหว่างวันที่ 14-23 สิงหาคม 2555 มีนักกีฬาจาก 15 จังหวัดเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 5,735 คน ชิงชัย 294 เหรียญทอง ในการแข่งขัน 36 ชนิดกีฬา ทั้งนี้เพื่อใช้กีฬาเป็นสื่อในการสนับสนุนพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพ พลานามัย ทักษะทางการกีฬา และมีส่วนร่วมในการสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติ ส่งเสริมความมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
สำหรับการแข่งขันจะจัดแข่งขันทั้งที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี และสนามกีฬาต่างๆ ที่ได้คัดเลือกไว้สำหรับการแข่งขันในอำเภอต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชมและให้กำลังใจนักกีฬาตลอดระยะเวลาของการแข่งขัน
 
14 สิงหาคม 2555 , 17:46 น. , อ่าน 1213  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ –ณัฐกานต์ สวท.เชียงใหม่