ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งการทั้ง 25 อำเภอระบุ 10 ปัญหาสำคัญที่ยังหาทางออกไม่ได้ เพื่อนำไปสู่หนทางแก้ไข

  
     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งการทั้ง 25 อำเภอระบุปัญหาสำคัญที่ยังหาทางออกไม่ได้อำเภอละ 10 ปัญหาภายใน 15 สิงหาคมนี้ เพื่อนำไปสู่หนทางแก้ไข
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แถลงข่าวผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ณ โรงแรมดิเอมเพรส จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยส่วนข่าวและรายการภูมิภาค สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าการทำงานด้านยาเสพติด เจ้าหน้าที่ต้องเป็นแบบอย่าง ต้องเคารพกฎหมายและไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการด้านยาเสพติดได้เกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ สามารถนำผู้เสพเข้ารับการบำบัด มีการจัดอบรมครู C.A.R.E. เพื่อนำไปขยายผลให้กับนักเรียนในสังกัด การบูรณาการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินสกัดกั้นยาเสพติดชายแดนภาคเหนือหรือ ศพ.สชน.สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ตำรวจ ทหารและเจ้าหน้าที่ปกครอง ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ติดกับชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน ต้องดำเนินการในลักษณะชุมชนเข้มแข็ง ดังจะเห็นได้ว่าระยะหลัง ๆ จากการทำงานที่เข้มแข็งของเจ้าหน้าที่ ทำให้ยาเสพติดทะลักเข้าพื้นที่อื่นแทน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบหมายให้ทั้ง 25 อำเภอไประดมความคิดเพื่อนำปัญหา 10 ปัญหาสำคัญในพื้นที่ที่เกินกว่ากำลังแก้ไขมาสู่แนวทางแก้ไขภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2555
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ยังเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามกฎหมาย ทั้งนี้จะมีการจับกุมดำเนินคดีโดยไม่มีข้อยกเว้น หากพบการกระทำผิด โดยเน้นย้ำห้ามลักลอบจำหน่ายยาเสพติด ห้ามเด็กอายุต่ำกว่ากฎหมายกำหนดเข้าสถานบันเทิง และห้ามส่งเสียงดังรบกวน /////////////
 
14 สิงหาคม 2555 , 17:46 น. , อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ -ณัฐกานต์ สวท.เชียงใหม่