กวีค่าวฮ่ำล้านนา จากจังหวัดเชียงใหม่ คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดสื่อพื้นบ้าน “ค่าวฮ่ำล้านนา เสริมสร้างสมานฉันท์

  
     กวีค่าวฮ่ำล้านนา สืบ หมื่นคำลือ คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดสื่อพื้นบ้าน ค่าวฮ่ำล้านนา เสริมสร้างสมานฉันท์ ซึ่งจัดโดย สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมการประกวดสื่อพื้นบ้านเสริมสร้างความสมานฉันท์ ค่าวฮ่ำล้านนา เสริมสร้างสมานฉันท์ ตามโครงการประชาสัมพันธ์สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ปีงบประมาณ 2555 ณ ห้องแสดงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกอด จำนวน 27 ผลงาน เป็นบทค่าวฮ่ำที่มีความยาว 12 บท มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างความสมานฉันท์ ผลการตัดสินปรากฏว่า รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวสุพรรษา จรรยา หรือนามปากกา สืบ หมื่นคำลือ ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1 ได้แก่ นายภัคพล คำหน้อย ได้รับเงินรางวัล 7,000 บาท รางวัลรองชนเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายเจริญศักดิ์ ลักษณากรณ์ ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ นายสนั่น อิทธิชัยมงคล และนายสรจิตร มูลยศ ได้รับเงินรางวัล คนละ 2,000 บาท ซึ่งทุกรางวัลได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ มอบโดยนางสาวชนิสา ชมศิลป์ ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
ค่าวฮ่ำ เป็นสื่อพื้นบ้านที่มีคุณค่าทางด้านภาษาของล้านนา มีสุนทรียะ สามารถบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ สะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาและวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและแฝงด้วยคติธรรมและสุภาษิตสอนใจ
 
15 สิงหาคม 2555 , 17:09 น. , อ่าน 1188  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่