เอไอเอส จัดแนะแนวว่าที่บัณฑิต ก้าวสู่วัยทำงานที่สดใสปีที่ 5 ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
     เอไอเอส จัดแนะแนวว่าที่บัณฑิต ก้าวสู่วัยทำงานที่สดใสปีที่ 5 ให้แก่นักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสมัครงาน
นายดุลยเดช ชินวัตร ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการภูมิภาค ภาคเหนือ บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) หรือ AIS นำบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิมาแนะแนวให้แก่นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเตรียมตัวสมัครงาน โดยได้มีการถ่ายทอดความรู้ เคล็ดลับในการสมัครงาน เพื่อนำไปพัฒนาตนเอง โดยได้จัดแนะแนวว่าที่บัณฑิต ก้าวสู่วัยทำงานที่สดใสปีที่ 5 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักบริการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้เพราะนักศึกษาปริญญาตรีมีจำนวนมากกว่าตลาดนายจ้าง ร้อยละ 75 ของนักศึกษาจบใหม่ยังไม่ยังไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตรงกับลักษณะที่นายจ้างต้องการ ส่งผลให้เกิดการว่างงานจำนวนมาก มีการแข่งขันสูงดังกล่าว จึงจำเป็นที่บัณฑิตจบใหม่ต้องเตรียมความพร้อม AIS เป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจมานานกว่า 20 ปี มีพนักงานกว่า 8 พันคน เป็นองค์กรที่มีประสบการณ์ในการคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงาน ได้นำกลเม็ด เคล็ดลับในการสมัครงานแล้วได้งานทำมาเผยแพร่ให้นักศึกษาที่เป็นว่าที่บัณฑิตนำไปพัฒนาศักยภาพตนเอง สร้างความเชื่อมั่นในการสอบสัมภาษณ์ให้ประทับใจและสมัครงานให้ได้งาน ในงานมีนักศึกษาจำนวนมากให้ความสนใจร่วมกิจกรรม
 
15 สิงหาคม 2555 , 17:41 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-ณัฐกานต์ สวท.เชียงใหม่