จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555 จังหวัดเชียงใหม่ “เชียงใหม่:นครที่เป็นที่สุดแห่งความสง่างามทางวัฒนธรรม”

  
     จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555 จังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่:นครที่เป็นที่สุดแห่งความสง่างามทางวัฒนธรรม ซึ่งจะมีนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมงานกว่า 2 แสนคน
จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555 จังหวัดเชียงใหม่ “เชียงใหม่:นครที่เป็นที่สุดแห่งความสง่างามทางวัฒนธรรม” ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ จะมีโอกาสได้ต้อนรับ นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครอง ในการแข่งขันในระดับภาคเพื่อเข้าสู่ระดับประเทศ ซึ่งจะมีจำนวนทั้งสิ้นกว่า 2 แสนคน ตลอดระยะเวลาการจัดงาน ตั้งแต่วันที่ 20 – 24 พฤศจิกายน 2555 จึงมีความจำเป็นต้องเตรียมพร้อมโดยตั้งคณะทำงานทั้งสิ้น 25 ฝ่าย เพื่อดำเนินการในทุกด้าน เช่น จัดทีมและหน่วยปฐมพยาบาล ณ สถานที่แข่งขัน จำนวน 11 แห่ง จัดระบบจราจรโดยตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ และจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ยังสถานที่ต่างๆ
ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าวเพื่อให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนในเขตภาคเหนือได้เข้าร่วมกิจกรรม และเป็นการคัดเลือกนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเป็นตัวแทนภาคเหนือเข้าแข่งขันในระดับชาติต่อไป
 
15 สิงหาคม 2555 , 17:41 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่