ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ส่งมอบของบริจาคให้กับทหารจากมณฑลทหารบกที่ 33 นำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.น่าน

  
    ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ส่งมอบของบริจาคให้กับทหารจากมณฑลทหารบกที่ 33 นำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.น่าน รอบแรก และยังคงรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือต่ออีกระยะหนึ่ง
นางสาวสมใจ สะสมทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เป็นผู้แทนมอบสิ่งของที่ได้รับบริจาคให้กับทหารจากมณฑลทหารบกที่ 33 เพื่อลำเลียงขึ้นรถยนต์บรรทุก และจะเดินทางออกจากจังหวัดเชียงใหม่ในเวลา 05.00 น.ของวันที่ 24 สิงหาคม 2549 เพื่อนำไปมอบให้กับจังหวัดน่านพิจารณาแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้เดือดร้อนจากภัยน้ำท่วมตามความเหมาะสมต่อไป
ทั้งนี้ตามที่ชมรมนักวิทยุโทรทัศน์เชียงใหม่-ลำพูน ร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการประชาสัมพันธ์รับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนชาวจังหวัดน่านที่ประสบภัยน้ำท่วมครั้งใหญ่ จนได้รับความเดือดร้อนอย่างกว้างขวาง ซึ่งปรากฎว่ามีผู้มีจิตศรัทธานำสิ่งของมาบริจาคเป็นจำนวนมาก ทั้งน้ำดื่ม ข้าวสาร อาหารแห้ง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เทียน ไฟแช็ค รวมทั้งเงินสดและสิ่งอุปโภคบริโภคต่าง ๆ
สำหรับการรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดน่านครั้งนี้ยังคงดำเนินต่อไปแม้ระดับน้ำจะลดลงไปมากแล้ว แต่ความเดือดร้อนของประชาชนยังคงไม่หมดไป ซึ่งต้องได้รับความช่วยเหลือหลังน้ำลดไปอีกระยะหนึ่ง ผู้มีจิตศรัทธายังสามารถนำสิ่งของมาบริจาคได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่
 
, อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม