จังหวัดเชียงใหม่จัดโครงการธรรมทัศนาสัญจร นำประชาชนทัวร์วัดสำคัญ ปฏิบัติธรรม ตามโครงการล้อมรักให้ครอบครัว ล้อมรั้วด้วยพระธรรม

  
     สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการธรรมทัศนาจร ประจำปี 2549 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานปล่อยขบวนรถ ซึ่งมีครอบครัวที่ร่วมขบวนแรลลี่ดังกล่าว 27 คัน โดยทั้งหมดจะแวะตามวัดสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ และไปพักค้างแรม ปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนา และใส่บาตรยามเช้าที่วัดท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า โครงการดังกล่าวได้รับการตอบรับจากประชาชนชาวเชียงใหม่เป็นอย่างดี หลังจากเริ่มโครงการเมื่อปีที่ผ่านมา ปีนี้พบว่ายังมีสมาชิกกลุ่มเดิมและมีสมาชิกใหม่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ซึ่งสามารถยึดโยงคนในครอบครัวให้หันมาปฏิบัติธรรมและมีกิจกรรมร่วมกันสร้างความรักความผูกพัน เจริญสติด้วยสมาธิ และศีลธรรมอันดีงามภายใต้กิจกรรมล้อมรักให้ครอบครัว ล้อมรั้วด้วยพระธรรม สำหรับโครงการธรรมทัศนาจรมีระยะเวลา 1 วันหนึ่งคืน ผู้ร่วมโครงการนำรถยนต์ส่วนตัวเดินทางพร้อมครอบครัว ซึ่งทั้งหมดจะได้แวะสักการะวัดสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ 9 วัด และสถานที่ท่องเที่ยว ชมโบราณสถานตลอดเส้นทาง โดยโครงการดังกล่าวจะจัดอย่างต่อเนื่องต่อไป
 
, อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่