สัมมนาพัฒนาสมองเด็กทารกนำไปสู่การเป็นเด็กอัจฉริยะด้วยมือพ่อแม่

  
    หน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมกันจัดสัมมนาพ่อแม่เพื่อพัฒนาสมองเด็กทารกนำไปสู่การเป็นเด็กอัจฉริยะ
บริษัท รักลูกแฟมิลี่กรุ๊ป จำกัด ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ โรงพยาบาลลานนา โรงเรียนอนุบาลวารี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ โครงการศูนย์ศึกษาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ จัดการสัมมนาหัวข้อ เพียงวันเดียวที่จะเปลี่ยนอนาคตลูกน้อยสู่อัจฉริยะ โดยมีนางเพ็ญจันทร์ มหาชนก รักษาการผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้เพื่อให้พ่อแม่ได้รับความรู้ที่จะนำไปสู่การพัฒนาสมองของลูกน้อยอย่างรอบด้าน
กิจกรรมภายในงานภาคเช้ามีการบรรยายหัวข้อ กระตุ้นต่อมอัจฉริยะตั้งแต่แรกเกิดด้วยสองมือพ่อแม่ สำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์หรือมีลูกวัยแรกเกิดจนถึง 3 ปี ส่วนภาคบ่ายบรรยายหัวข้อ เปิดประตูสู่อัจฉริยะเด็กวัยอนุบาลด้วย Enriched Environment สำหรับผู้ที่มีลูกวัยอนุบาลคืออายุระหว่าง 3-6 ปี โดยมีนายแพทย์อุดม เพชรสังหาร ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพเด็กและเยาวชน เป็นวิทยากร
นอกจากนั้นภายในงานยังมีการแจกของที่ระลึกและของใช้สำหรับเด็ก การจำหน่ายสินค้าราคาถูก และการชิงรางวัลสร้อยคอทองคำรวมทั้งของรางวัลพิเศษจากผู้อุปถัมภ์รายการ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ปรากฎว่าได้รับความสนใจจากพ่อแม่ผู้ปกครองนำบุตรหลานรวมทั้งผู้ตั้งครรภ์เข้าร่วมงานนับพันคน
 
, อ่าน 1214  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม