รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมกับคณะเดินทางเข้าร่วมกิจกรรม Miracle Northern Thailand Road Show to Australia 2012

  
     กิจกรรม Miracle Northern Thailand Road Show to Australia 2012 โครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ตลาดท่องเที่ยวต่างประเทศ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เตรียมเดินทางสู่ประเทศออสเตรเลีย เพื่อส่งเสริมช่องทางในการจำหน่ายสินค้าด้านการท่องเที่ยว
นายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมกับคณะเดินทางเข้าร่วมกิจกรรม Miracle Northern Thailand Road Show to Australia 2012 โครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ตลาดท่องเที่ยวต่างประเทศ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
นางจุไรรัตน์ แพรวพราย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าว เป็นการนำ ผู้บริหารการท่องเที่ยวจากภาครัฐ จำนวน 14 คน ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว จำนวน 15 หน่วยงาน ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอนเดินทางไปยัง เมลเบิร์น และซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย เพื่อประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวด้านแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ความเชื่อมโยงของเส้นทางการท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่น ให้ตรงกับความต้องการของตลาดต่างประเทศ ส่งเสริมช่องทางในการจำหน่ายสินค้าด้านการท่องเที่ยว ให้มีความแข็งแกร่งและหลากหลาย เป็นการรุกเข้าไปทำกิจกรรมในประเทศออสเตรเลียได้กว้างมากขึ้น และเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการตลาดการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวและกลุ่มอื่นๆ ในประเทศออสเตรเลียได้แพร่หลายมากขึ้น
ทั้งนี้ กำหนดการเดินทาง ระหว่างวันที่ 2-7 กันยายน 2555 โดยกิจกรรมดังกล่าว ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนวัตกรรมการตลาดท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ปีมหัศจรรย์ไทยแลนด์ ประจำปี 2555 ใช้งบประมาณดำเนินการ 3.2 ล้านบาท
 
28 สิงหาคม 2555 , 18:19 น. , อ่าน 1212  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่