นักเรียน นักศึกษาในเชียงใหม่ ร่วมขบวนรณรงค์เพื่อขับเคลื่อนการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

  
    นักเรียน นักศึกษาในเชียงใหม่ ร่วมขบวนรณรงค์เพื่อขับเคลื่อนการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อสร้างความตระหนักในสังคมเห็นความสำคัญของปัญหา ขณะที่ปัจจุบันพบเด็กและเยาวชนดื่มสุราเพิ่มขึ้น
สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครเชียงใหม่ พร้อมนักเรียน นักศึกษาจากโรงเรียนและสถาบันการศึกษาต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมขบวนรณรงค์เพื่อขับเคลื่อนการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ขบวนเริ่มจากหน้าสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ไปยังถนนสายต่าง ๆ ทั่วเมืองเชียงใหม่ โดยมีนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นประธานยกธงปล่อยขบวนรณรงค์ ทั้งนี้เพื่อสร้างความตระหนักให้สังคมและผู้ประกอบการ เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าไปข้องเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และต้องการให้อยู่ในกฎระเบียบ ของกฎหมาย ทั้งห้ามขับรถขณะดื่มสุรา ห้ามจำหน่ายสุราให้เด็กที่อายุต่ำกว่ากฎหมายกำหนดเป็นต้น เพื่อร่วมกันป้องกันปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากเครื่องดื่มแอลกฮอล์ โดยเทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งรณรงค์กวดขันเพื่อจัดระเบียบสังคมต่อไป
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุสำคัญของโรคหลายชนิด เช่น โรคตับ มะเร็ง นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคม ปัญหาทะเลาะวิวาท อาชญากรรม อุบัติเหตุ เป็นต้นเหตุของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ข้อมูลการวิจัยพบว่าอัตราการดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นและมีนักดื่มหน้าใหม่ที่อายุน้อยลง มีผู้ประกอบการละเมิดกฎหมายจำหน่ายให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีมากขึ้น เฉพาะเขตเทศบาลนครเชียงใหม่พบผู้ดื่มสุราร้อยละ 23 ของจำนวนประชากร
 
29 สิงหาคม 2555 , 14:58 น. , อ่าน 1190  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่