ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2555 ด้านการปราบปรามยาเสพติด

  
     ผลการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2555 ด้านการปราบปรามยาเสพติดห้วงเดือนสิงหาคม 2555 ตรวจยึดยาบ้าได้กว่า 3 หมื่นเม็ด และยังเดินหน้ากิจกรรมการรณรงค์ป้องกันและประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง
ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายอดิศร กำเนิดศิริ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ รับฟังสรุปผลการปฏิบัติงานปราบปรามยาเสพติด ห้วงเดือน สิงหาคม 2555 ในการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2555 ดังนี้ การปฏิบัติ มีการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จำนวน จำนวน 356 ครั้ง หาข่าว สกัดกั้นพิสูจน์ทราบ จำนวน 592 ครั้ง ปิดล้อม ตรวจค้น จำนวน 2 ครั้ง ไม่มีการปะทะ ในส่วนผลการปฏิบัติ จำนวน 31 คดี จำนวน 34 คน พบของกลาง ยาบ้ากว่า 3.7 หมื่นเม็ด เฮโรอีน 0.19 กรัม ฝิ่นกว่า 26 กรัม มูลฝิ่น 5 กรัม กัญชาแห้ง 25 กรัม อายุธปืน 2 กระบอก กระสุนปืน 20 นัด ระเบิด 1 ลูก รถยนต์บรรทุก 3 คัน รถจักรยานยนต์ 4 คน โทรศัพท์ 5 เครื่อง เงินสดกว่า 7 พันบาท เงินสดที่ยึดไว้เพื่อตรวจสอบ กว่า 1.4 ล้านบาท และอุปกรณ์เสพยา 1 ชุด
ด้านกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันและประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ได้แก่ โครงการ D.A.R.E ดำเนินการสอนนักเรียนภาคเรียนที่ 1/55 จำนวน 580 คน จำนวน 10 โรงเรียน เช่น โรงเรียนห้วยป่าซอง ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนสันทราย ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนบ้านปางหมู ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นต้น และยังจัดวิทยากรประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุชุมชน ทุกวัน เสาร์-อาทิตย์ จำนวน 12 แห่ง
 
29 สิงหาคม 2555 , 18:35 น. , อ่าน 1208  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่