สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดเชียงใหม่ เดือนสิงหาคม 2555

  
     สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดเชียงใหม่ เดือนสิงหาคม 2555 พร้อมส่งศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านนาหืก อำเภอแม่ริม และบ้านท่าร้องขี้ควาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมจัดกิจกรรม ที่จังหวัดเชียงราย
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดเชียงใหม่ เดือนสิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีผลการดำเนินการในเดือนสิงหาคม 2555 ที่ดำเนินการไปแล้ว ได้แก่ งานมหกรรมกองทุนแม่รวมใจเยี่ยมบ้านแม่ที่ภูพิงค์ ที่จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ร่วมกับ กองทัพภาคที่ 3 และเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินภาคเหนือตอนบน เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2555 ณ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ และยังเตรียมจัดงาน มหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน รวมใจ เทิดไท้ราชินี สามัคคีทั้งแผ่นดินล้านนา ในวันที่ 1 กันยายน 2555 ณ บริเวณสวนตุงและโคมเฉลิมพระเกียรติ 75 พรรษา และสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยจะมี 8 จังหวัดภาคเหนือเข้าร่วม ประกอบด้วย นิทรรศการของศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง ให้ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านนาหืก หมู่ 1 ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านท่าร้องขี้ควาย หมู่ 3 ตำบลสันผีเสือ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมจัดกิจกรรม
นอกจากนี้ ยังมีการจัดเอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัดเข้าร่วมขบวนเทิดพระเกียรติ จัดตั้งองค์ผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินกิจกรรมทอดผ้าป่า ร่วมบุญมหากุศลเฉลิมฉลอง 80 พรรษา มหาราชินี กองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2555 ขึ้นเพื่อนำเงินที่ได้ไปใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และปัญหาอื่นๆ กำหนดจัดการทอดผ้าป่าในวันที่ 10 กันยายน 2555 ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 
29 สิงหาคม 2555 , 18:42 น. , อ่าน 1221  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่