เด็กและสตรีถูกกระทำรุนแรงและแจ้งความเฉลี่ยวันละ 73 ราย คาดว่าอีก 5 เท่าที่ไม่กล้าแจ้งความ

  
     เด็กและสตรีถูกกระทำรุนแรงและแจ้งความเฉลี่ยวันละ 73 รายและเพิ่มขึ้นตลอดเวลา โดยคาดว่ามีจำนวนอีก 5 เท่าที่ไม่กล้าแจ้งความ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ นำโดยนายประวิน พัฒนพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดสัมมนาเรื่องบทบาทสื่อท้องถิ่นกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อสตรีและครอบครัว ณ ฮอไรซัน วิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท และสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนางจันทร์ศิริ สุคนธฉายา ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวกับสตรีและครอบครัว โดยมีสื่อมวลชนท้องถิ่นภาคเหนือตอนบน อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและเครือข่าย ร่วมอบรมระยะเวลา 2 วัน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กล่าวว่าแนวโน้มปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรีนับว่าจะเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่วโลก ข้อมูลที่พบมีผู้ที่แจ้งความเป็นลายลักษณ์อักษรคดีความรุนแรงต่อเด็กและสตรีเฉลี่ยวันละ 73 ราย เพิ่มจากปีก่อน ๆ ที่มีกว่าวันละ 50 ราย และคาดว่ามีส่วนที่ไม่เปิดเผย ไม่แจ้งความมากกว่าที่แจ้งความถึง 5 เท่า ปัญหาดังกล่าวเหมือนภูเขาน้ำแข็ง ทั้งนี้จากสภาพแวดล้อม สังคมที่เปลี่ยนไปและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับความรุนแรงและครอบครัวปี พ.ศ.2550 ได้ออกบังคับใช้มา 5 ปีแล้ว หากพบเห็นเหตุการณ์รุนแรงต่อเด็กหรือสตรี ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือสายด่วนศูนย์ประชาบดี 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องออกไปช่วยเหลือทันทีที่ได้รับการแจ้ง โดยเจ้าหน้าที่สามารถเข้าช่วยเหลือโดยไม่ต้องมีหมายค้น ขณะที่ผู้แจ้งจะไม่มีความผิดแม้ไม่ได้เกิดเหตุการณ์ ดังนั้นขอให้อย่าเพิกเฉยให้เด็กหรือสตรีถูกรังแก
 
30 สิงหาคม 2555 , 11:41 น. , อ่าน 1185  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่