อัตราคู่สมรสในประเทศไทยแต่งงาน 2.8 คู่จะหย่าร้าง 1 คู่ ขณะที่พบคนนิยมใช้ชีวิตโสดมากขึ้น

  
     อัตราคู่สมรสในประเทศไทยแต่งงาน 2.8 คู่จะหย่าร้าง 1 คู่ ขณะที่พบคนนิยมใช้ชีวิตโสดมากขึ้น ขณะเดียวกันพบเพลงในปัจจุบันมีเนื้อหาละเมิดสิทธิสตรีมากขึ้น
นางจันทร์ศิริ สุคนธฉายา ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปิดเผยว่าข้อมูลปี 2553 ในประเทศไทยมีคู่สมรสกว่า 285,000 คู่ และหย่าร้างกว่า 108,000 คู่ หรือคิดเป็น 2.8 คู่ที่แต่งงานจะหย่าร้าง 1 คู่ โดยสาเหตุมาจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน ขณะที่พบว่าผู้หญิงสามารถเลี้ยงตนเองได้มากกว่าในอดีต จึงมีค่านิยมไม่อยากแต่งงาน เช่นเดียวกับผู้ชายที่นิยมแต่งงานเมื่ออายุมากขึ้นหรือไม่แต่งเลย
สำหรับคู่แต่งงานที่ไม่ต้องการให้ชีวิตสมรสต้องล้มเหลว ต้องทำความเข้าใจกันและกัน เห็นใจกัน ทำความเข้าใจอีกฝ่าย แต่ละคู่มีความหลากหลายและมีลักษณะเฉพาะ ซึ่งคู่สมรสจะทราบเอง ไม่สร้างบรรยากาศความแตกแยก ไม่หาปัญหาเข้าครอบครัว เช่น ยาเสพติด การพนัน และสิ่งบันเทิงยั่วยุ รวมทั้งไม่นอกใจคู่สมรส
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวยังได้ฝากไปถึงบรรดาศิลปินและนักแต่งเพลงซึ่งปัจจุบันพบว่ามีจำนวนมากที่แต่งเพลงมีความหมายส่อไปในทางยั่วยุและละเมิดสิทธิ้เด็กและสตรี โดยวัตถุประสงค์ด้านการตลาดเพียงอย่างเดียว โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่ตามมา เพราะเพลงถือเป็นสื่อที่เข้าถึงง่าย มีทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่สามารถรับฟังเพลงได้ หากแต่งเนื้อเพลงที่ไม่รับผิดชอบสังคมก็จะส่งผลกระทบตามมา
 
30 สิงหาคม 2555 , 14:32 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่