สำนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์ตาม โครงการชาวเชียงใหม่ ร่วมใจยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง มีพิธีเปิดป้ายรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง

  
     กิจกรรมรณรงค์ตาม โครงการชาวเชียงใหม่ ร่วมใจยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง พร้อมกล่าวคำปฏิญาณยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง เป็นการรณรงค์และสร้างเครือข่าย หนึ่งเสียงร่วมหยุดใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิง ให้เพิ่มมากขึ้น
สำนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์ตาม โครงการชาวเชียงใหม่ ร่วมใจยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง มีพิธีเปิดป้ายรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง และกล่าวคำปฏิญาณยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงร่วมกัน ณ สำนักอัยการภาค 5 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
นายวัฒนชัย คุ้มวงศ์ดี อธิบดีอัยการ ภาค 5 ประธานในพิธีกล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาความรุนแรงต่อสตรีและเด็กนับว่าเป็นปัญหาสำคัญในสังคม เป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รัฐบาลไทย จึงมีการจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาบทบาทสตรีขึ้นในทุกจังหวัดและระดับอำเภอซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ ประการสำคัญ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระองค์ทรงได้รับแต่งตั้งจากองค์การสหประชาชาติในฐานะทรงเป็นทูตสันถวไมตรีของกองทุนเพื่อพัฒนาสตรีขององค์การสหประชาชาติ หรือ UNIFEM ซึ่งพระองค์ทรงมีราชดำริและรณรงค์เกี่ยวกับการยุติความรุนแรงต่อสตรีในสังคมไทยอย่างจริงจังและต่อเนื่องตลอดมา การจัดโครงการครั้งนี้ ถือเป็นการรณรงค์และสร้างเครือข่าย หนึ่งเสียงร่วมหยุดใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิง ให้เพิ่มมากขึ้น และขยายไปในระดับครอบครัว ชุมชน และองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ อธิบดีอัยการ ภาค 5 ได้นำผู้ร่วมงานกล่าวคำปฏิญาณตน เพื่อยุติความรุนแรงทุกรูปแบบในสังคม
ภายในงาน มีเครือข่ายนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยพายัพ
 
30 สิงหาคม 2555 , 17:32 น. , อ่าน 1181  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่