สัมมนาเรื่อง การสร้างความเชื่อมโยงโลจิสติกส์อุตสาหกรรมภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมชี้ว่า ระบบโลจิสติกส์เป็นหัวใจสำคัญต่อการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม
นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง การสร้างความเชื่อมโยงโลจิสติกส์อุตสาหกรรมภาคเหนือ โดยมีผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจในอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมต่อเนื่องในภาคเหนือ ตลอดจนข้าราชการและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมสัมมนากว่า 100 คน ที่จังหวัดเชียงใหม่
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่า ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมปัจจุบันคือวิกฤติพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรมจึงมีนโยบายเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ 2 เรื่องคือ การประหยัดพลังงานและการพัฒนาโลจิสติกส์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันทางธุรกิจ ซึ่งหากไม่สามารถพัฒนาได้ ภายใน 5 ปีนับจากนี้ภาคอุตสาหกรรมจะประสบกับภาวะลำบาก
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวด้วยว่า สำหรับพื้นที่ภาคเหนือนับว่ามีศักยภาพในการสนับสนุนการพัฒนาโลจิสติกส์ของไทย เนื่องจากเป็นศูนย์กลางธุรกิจและการค้าในภูมิภาคอินโดจีน ซึ่งขณะนี้ประเทศเพื่อนบ้านทั้งสหภาพพม่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐประชาชนจีน ต่างก็ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงกับไทย ซึ่งจะเอื้อต่อการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงในภูมิภาคนี้ได้เป็นอย่างดี
 
, อ่าน 1187  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม