จังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2555

  
     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทุนการศึกษา ประกาศนียบัตร แก่ข้าราชการ นักเรียน ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2555 พร้อมรับฟังความก้าวหน้าในโครงการต่างๆ ของจังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2555 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน พร้อมมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 คน มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี จำนวน 23 ทุน มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่บุคคลผู้มีผลงานดีเด่นด้านยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 5 คน มอบประกาศนียบัตรแก่ดาบตำรวจสิมานนท์ โพธิสุวรรณ สังกัดกลุ่มงานจราจรจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม และมอบประกาศนียบัตรให้แก่นายมุเสาะ เสนาะพรไพร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านแม่ขะปู ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง และนายกนกศักดิ์ ดวงแก้วเรือน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคคลต้นแบบเข้ารับรางวัล ดำรงราชานุภาพ
นอกจากนี้ ยังได้กล่าวต้อนรับการย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ของนายอภิชา ประสงค์ธรรม ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ ที่ย้ายมาจากธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น และแสดงความยินดีกับนายเฉลิมศักดิ์ สุรนันท์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ ที่ได้ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรต และติดตามผลหน่วยงาน โครงการต่าง ๆของจังหวัดเชียงใหม่ เช่น การดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัดเชียงใหม่ การคาดหมายลักษณะอากาศเดือนกันยายน 2555 โครงการ Lanna Health Hub Fair 2012 ความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 เชียงใหม่เกมส์ ความก้าวหน้าการขับเคลื่อน Chiang Mai Creative City และ รู้จัก MICE เข้าใจ สสปน. นอกจากนี้ ในส่วนของเรื่องที่ประชุมแจ้งให้ทราบ ได้แก่ กิจกรรมเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลสมัย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ของมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ และจังหวัดเชียงใหม่ และรับรายงานข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเชียงใหม่เดือนกรกฎาคม 2555
 
30 สิงหาคม 2555 , 18:09 น. , อ่าน 1221  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่