คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดนิทรรศการบริการวิชาการสู่ชุมชน ภายใต้ชื่อ สวนดอกร้อยดวงใจ เพื่อผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ สัปดาห์ที่ 7

  
     นิทรรศการบริการวิชาการสู่ชุมชน สวนดอกร้อยดวงใจ เพื่อผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ สัปดาห์ที่ 7 เปิดบริการให้คำปรึกษาโรคหูเสื่อม โรคซึมเศร้าและโรคทางจิตเวชที่พบบ่อย
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดนิทรรศการบริการวิชาการสู่ชุมชน ภายใต้ชื่อ สวนดอกร้อยดวงใจ เพื่อผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ สัปดาห์ที่ 7 เปิดบริการให้คำปรึกษาโรคหูเสื่อม โรคซึมเศร้าและโรคทางจิตเวชที่พบบ่อย จัดขึ้น ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายในงานประกอบด้วยการตรวจคัดกรองความผิดปกติของหู การให้คำปรึกษาและแนะนำอาการเวียนศีรษะ การให้บริการตรวจสภาพเครื่องช่วยฟังโดยทีมนักแก้ไขการได้ยิน การให้คำปรึกษาปัญหาการนอนในผู้สูงอายุ การให้คำปรึกษาโรควิตกกังวล การให้คำแนะนำดูแลผู้สูงอายุที่เป็นโรคซึมเศร้า การเสวนา เรื่อง ความตึงที่ไม่พึงปรารถนา โดยรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนิรมล นาวาเจริญ และอาจารย์ศรีทนต์ บุญญานุกูล จากภาควิชาโสต คอ นาสิกวิทยา และการเสวนา เรื่อง สูงวัยใจสุข โดยรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงณหทัย วงศ์ปการันย์ และอาจารย์แพทย์หญิงกนกขวัญ นามสีฐาน จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
งานดังกล่าว จัดขึ้นเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2555 ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นทุกวันศุกร์ ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม – 28 กันยายน 2555 เพื่อเปิดให้บริการตรวจรักษาเฉพาะโรค เน้นกลุ่มผู้สูงอายุ รองลงมาคือกลุ่มประชาชนทั่วไป
 
31 สิงหาคม 2555 , 11:34 น. , อ่าน 1216  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่