จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 เชียงใหม่เกมส์

  
     จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมความพร้อมในทุกด้าน เพื่อการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 เชียงใหม่เกมส์ และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 31 เวียงพิงค์เกมส์
การกีฬาแห่งประเทศไทย ให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 เชียงใหม่เกมส์ ระหว่างวันที่ 9 – 19 ธันวาคม 2555 โดยกำหนดจัดการแข่งขัน จำนวน 43 ชนิด กีฬา และให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 31 เวียงพิงค์เกมส์ ระหว่างวันที่ 15- 19 มกราคม 2556 ใน 18 ชนิดกีฬา ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่จะมีโอกาสต้อนรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ กว่า 1.3 หมื่นคน
ในส่วนของความคืบหน้าการเตรียมการแข่งขัน ได้มีการเตรียมความพร้อมในทุกด้าน ได้แก่ การของบประมาณ จำนวน 26 ล้านบาท เพื่อจัดทำลู่ยางสังเคราะห์ใหม่ การเสนอรายชื่อเพื่อขอพระราชทานพระราชวโรกาสเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานไฟพระฤกษ์ เตรียมการแสดง จำนวน 7 ชุด ในพิธีเปิด และ 5 ชุดในพิธีปิด การตั้งศูนย์สื่อมวลชน และจัดห้องพักให้สื่อมวลชน จำนวน 70 ห้อง ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว การจัดหารายได้ด้วยการจำหน่ายเสื้อยืดคอปกและเสื้อพื้นเมือง การพัฒนาเมืองและตกแต่งเมือง โดยเทศบาลนครเชียงใหม่ ใช้งบประมาณ 30 ล้านบาท จัดสถานที่พักให้นักกีฬา ภายใต้แนวคิด ทำโรงเรียนให้เป็นโรงแรม โดยแบ่งที่พัก จำนวน 5 โซน ได้แก่ โซนสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จำนวน 19 ชนิดกีฬา โซนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 5 ชนิดกีฬา โซนอำเภอเมือง จำนวน 11 ชนิดกีฬา โซนอำเภอหางดง จำนวน 9 ชนิดกีฬา และโซนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 5 ชนิดกีฬา อำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวแก่นักกีฬา เจ้าหน้าที่ สื่อมวลชนจากทุกจังหวัด รักษาความปลอดภัยทั้งที่พักนักกีฬา สนามแข่งขัน เส้นทางจราจร ถนนและสถานที่จอดรถ และจัดทำเว็บไซต์การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 41 เชียงใหม่เกมส์ www.chiangmaigames.com
 
31 สิงหาคม 2555 , 13:13 น. , อ่าน 1179  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่