ผลการแข่งขันตอบปัญหารอบรู้อเมริกาของพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

  
    
นักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหารอบรู้อเมริกา รับรางวัลเดินทางไปทัศนศึกษาประเทศสหรัฐอเมริกา 12 วัน
ตามที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ จัดรายการตอบปัญหา รอบรู้อเมริกา QUIZ USA สำหรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – ปีที่ 6 โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 6 กลุ่มทั่วประเทศ คัดเลือกผู้ชนะกลุ่มละ 1 คน เดินทางไปทัศนศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 12 วัน ในเดือนตุลาคม 2549 นี้
สำหรับในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนซึ่งเป็นการจัดครั้งที่ 3 ได้ทำการแข่งขันรอบคัดเลือกเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2549 ที่สถานวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 เข้าร่วมแข่งขันกว่า 100 คน และรอบชิงชนะเลิศจัดที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนักเรียนที่ผ่านรอบคัดเลือกเข้าแข่งขันจำนวน 39 คน
หลังจากใช้เวลาในการแข่งขันประมาณ 2 ชั่วโมง ผลปรากฎว่า นางสาวพรรณพัชร ทาระนัด จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นผู้ชนะเลิศ ได้รับรางวัลการเดินทางไปทัศนศึกษาประเทศสหรัฐอเมริกา และสิทธิเข้าเรียนภาษาอังกฤษจากสถานวิชาการนานาชาติ โดยผู้ชมสามารถติดตามเทปบันทึกการแข่งขันครั้งนี้ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2549 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป
 
, อ่าน 1265  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม