กว่าจะเป็นงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 ที่ยิ่งใหญ่และสวยงามสำหรับชาวไทย

  
    กว่าประเทศไทยจะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ครั้งนี้จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่ทุกคนจะได้สัมผัสกับความยิ่งใหญ่ที่เกินกว่าคำบรรยาย
งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 ที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นงานพืชสวนระดับโลกที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ในปี พ.ศ.2549 และในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในปี พ.ศ.2550 ดังนั้น การจัดงานจึงกำหนดให้อยู่ในช่วงเวลาของ 2 ปีนี้
นายจิรากร โกศัยเสวี รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรว่า รัฐบาลใช้เวลาถึง 6 ปีในความพยายามและเตรียมงานให้ยิ่งใหญ่ มุ่งเน้นการเผยแผ่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพในด้านการเกษตร โครงการในพระราชดำริ ซึ่งได้ทรงคิดค้นและก่อตั้ง เพื่ออำนวยประโยชน์สุขให้แก่ประชาชนชาวไทย ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นงานมหกรรมพืชสวนที่สวยงามที่สุดงานหนึ่งของโลก
รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรกล่าวอีกว่า สิ่งที่จะได้จากการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งนี้ ยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องวิทยาการระหว่างประเทศที่เข้าร่วมงาน และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ได้ผลมากเกินกว่าที่คณะกรรมการจัดงานคาดไว้
งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 จัดแสดงบนพื้นที่ 470 ไร่ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2550 ที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นงานที่ได้รับการรับรองจากสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ หรือ AIPH (Association of Horticulture Producers) และสำนักงานมหกรรมโลก หรือ BIE (Bureau of International Exposition) โดยจะมีการแสดงความหลากหลายของพืชพรรณไม้กว่า 2,200 ชนิด มากกว่า 2 ล้าน 5 แสนต้น ซึ่งนับว่าเป็นมหกรรมพืชสวนโลกเขตร้อนชื้นที่สมบูรณ์ที่สุดของโลก และเมื่อโอกาสสำคัญเช่นนี้มาถึง ประชาชนจึงไม่ควรพลาดที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการเข้าชม
 
, อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม