เริ่มทำการขุดเจดีย์วัดพันอ้น จ.เชียงใหม่ อายุกว่า 500 ปี ที่พังลงมาเมื่อหลายวันก่อน โดยกรมศิลปากรคาดการณ์จะสร้างทดแทนแล้วเสร็จภายใน 6 เดือน

  
     หลังจากหยุดชะงักการรื้อถอนพระเจดีย์วัดพันอ้นอายุกว่า 505 ปี ที่พังลงเมื่อวันที่ 18 สิงหาคมที่ผ่านมาชั่วคราวแล้ว วันนี้เจ้าหน้าที่ประกอบด้วยทหารจากมณฑลทหารบกที่ 33 จำนวน 30 นาย พร้อมนายทหาร 3 นาย เจ้าหน้าที่กรมศิลปากรที่ 8 จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการวัด เจ้าหน้าเทศกิจจากเทศบาลนครเชียงใหม่และเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าทำการรื้อถอนองค์พระเจดีย์ที่พังลง นายตระกูล หาญทองกูล หัวหน้าฝ่ายโบราณสถาน สำนักงานศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่ กล่าวว่าจะใช้เวลาในการรื้อถอนประมาณหนึ่งสัปดาห์ หลังจากนั้นจะดำเนินการขุดทางโบราณคดี เพื่อศึกษาดูว่าเจดีย์ดังกล่าวสร้างในสมัยใด ขณะเดียวกันขณะนี้ได้ออกแบบเจดีย์แล้วเสร็จแล้วกว่าร้อยละ 80 จะสร้างให้เหมือนเดิมทุกประการ ตั้งเป้าองค์เจดีย์วัดพันอ้นจะสร้างแล้วเสร็จภายใน 6 เดือนก่อนที่จะส่งมอบให้ทางวัดหุ้มด้วยทองจังโก สำหรับอิฐที่มีขนาดใหญ่นั้นจะเก็บรักษาไว้ที่วัดพันอ้น ส่วนอิฐก้อนเล็ก ๆ จะนำไปไว้ที่วัดสัพพัญญู อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนวัตถุมงคล 40 รายการที่ทางวัดเก็บรักษาไว้หลังพระเจดีย์พังลงมาจะให้ทางพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติขึ้นทะเบียนทั้งหมด ก่อนที่จะนำไปบรรจุในองค์พระเจดีย์เมื่อสร้างเสร็จเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมย์ของบรรพชนที่สร้างองค์พระเจดีย์วัดพันอ้นเมื่อกว่า 500 ปีที่ผ่านมา
 
, อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่