ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่เตือนห้ามรับประทานด้วงน้ำมันเพราะเป็นอันตรายถึงชีวิต

  
    ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่เตือนอันตรายจากด้วงน้ำมัน หลังจากก่อนหน้านี้มีผู้นำมาบริโภคแล้วเสียชีวิต
นางสุธีวรรณ ศรีอุปโย ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แจ้งว่า เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2549 ศูนย์ฯ ได้รับตัวอย่างแมลงปีกแข็งคล้ายด้วงน้ำมัน 10 ตัว จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ หลังจากก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2549 มีราษฎรบ้านร่มป่าตอง ต.ชมภู อ.สารภี เสียชีวิต 1 คน จากการรับประทานด้วงดังกล่าว โดยโรงพยาบาลบ้านธิ จ.ลำพูน ให้ความเห็นว่าน่าจะเสียชีวิตจากพิษของแมลงนี้
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ จึงได้ประสานกับภาคกีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการยืนยันว่าแมลงดังกล่าวคือด้วงน้ำมันชนิดหนึ่ง เรียกว่า ด้วงโสน หรือด้วงไฟเดือนห้า มีชื่อสามัญว่า Blister beetle เป็นวงศ์ (family) ของด้วงที่มีสารทิงเจอร์ขาว cantharidin ซึ่งหากคนกินเข้าไปมากกว่า 3 ตัวอาจทำให้เสียชีวิตได้ โดยจะเริ่มจากอาการคออักเสบ กลืนอาหารลำบาก ปวดท้อง คลื่นไส้ ท้องร่วง อาเจียนเป็นเลือด ความดันโลหิตลดลง ปัสสาวะเป็นเลือด สลบและเสียชีวิตจากภาวะหัวใจล้มเหลว
สำหรับวิธีป้องกันภัยจากด้วงน้ำมันสามารถทำได้คือ ไม่ควรตบหรือตีหากด้วงน้ำมันไต่ตามลำตัวเนื่องจากแมลงจะขับพิษออกมา แต่หากร่างกายสัมผัสถูกพิษให้รีบล้างด้วยน้ำสะอาดหรือเช็ดด้วยแอมโมเนียทันที และควรหาทางป้องกันไม่ให้แมลงเข้าบ้านโดยการปิดมุ้งลวดหรือลดแสงสว่างของไฟในเวลากลางคืน ที่สำคัญ ห้ามนำแมลงชิดนี้มาบริโภคโดยเด็ดขาด เพราะจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เลขที่ 191 หมู่ 8 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 หมายเลขโทรศัพท์ 0-5311-2188-90 หรือเว็บไซด์ www.rmsc.cm66.com
 
31 สิงหาคม 2549 , 10.30 น. , อ่าน 1218  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม