จังหวัดเชียงใหม่จัดงาน OTOP เชียงใหม่น้อมใจทั่วหล้า เพื่อส่งเสริมตลาดสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย สร้างรายได้แก่ชุมชน

  
     นายสมชาย สุนทรวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน OTOP เชียงใหม่น้อมใจทั่วหล้า ที่ตลาดนัดเจเจ.มาร์เก็ต จังหวัดเชียงใหม่ งานดังกล่าวจัดระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 3 กันยายนศกนี้ มีผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของจังหวัดเชียงใหม่ที่ผ่านการคัดสรรกว่า 400 ร้านค้าร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้าในราคาถูก การแสดงนิทรรศการ กิจกรรมเสวนาทางวิชาการ และบันเทิง เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ส่งเสริมและสนับสนุนตลาดจำหน่ายสินค้า OTOP ให้แก่ผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ และประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าสินค้าโอทอปกำลังพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างมาก ส่งผลให้ประชาชนในชนบทได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ สร้างงาน สร้างรายได้ แก้ปัญหาความยากจน ประชาชนไม่ทิ้งถิ่นฐาน และเห็นสมควรให้มีการพัฒนามาตรฐานและบรรจุภัณฑ์เพื่อเป้าหมายส่งออกไปต่างประเทศ ในการนี้รัฐมนตรีช่วยกว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบเกียรติบัตรแก่หมู่บ้านที่ได้รับคัดเลือกเป็นหมู่บ้านหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับจังหวัด จำนวน 5 หมู่บ้านซึ่งทั้ง 5 หมู่บ้านนี้จะเป็นตัวแทนของจังหวัดเข้าสู่การคัดสรรระดับประเทศต่อไป
 
31 สิงหาคม 2549 , 10.30 น. , อ่าน 1206  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่