ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณด้านการบริหาร พร้อมผู้อำนวยการส่วนจัดทำงบประมาณสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะ ตรวจติดตามงานของหน่วยงานสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ที่จะปรับเปลี่ยนเป็น SDU

  
     นายเดชา ดีผดุง ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณด้านการบริหาร พร้อมด้วยนายมนู ประสาทกุล ผู้อำนวยการส่วนจัดทำงบประมาณสำนักนายกรัฐมนตรีและงบกลาง พร้อมด้วยคณะจากกรมประชาสัมพันธ์ เดินทางมาตรวจติดตามงานด้านงบประมาณ ของหน่วยงานสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ที่จะต้องปรับเปลี่ยนเป็นหน่วยงานบริการรูปแบบพิเศษ หรือ SDU ซึ่งประกอบด้วยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 10 สถานี และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 เชียงใหม่
โดยนางสาวสมใจ สะสมทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 นำผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงและนำตรวจสภาพข้อเท็จจริง ที่ห้องประชุมสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 และ นำดูงานด้านงบประมาณ เครื่องมือ อุปกรณ์และการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของทั้งสองหน่วยงาน
 
31 สิงหาคม 2549 , 15.32 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม