ผอ.ท่าอากาศยานเชียงใหม่ขอความร่วมมือประชาชนงดการปล่อยโคมลอยบริเวณท่าอากาศยาน

  
     ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ขอความร่วมมือประชาชนงดการปล่อยโคมลอยในช่วงเทศกาล ลอยกระทง หรือประเพณียี่เป็ง ในบริเวณท่าอากาศยานเชียงใหม่ เพราะอาจเกิดอันตรายกับอากาศยานได้
นางระวีวรรณ เนตระคเวสนะ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ใกล้ถึงเทศกาลยี่เป็ง แล้ว ทุกปีจะมีการปล่อยโคมลอยจำนวนมาก เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา รวมถึงการประกวดโคมลอยของหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดอันตรายกับอากาศยาน จึงขอความร่วมมือจากหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนชุมชนต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์รณรงค์การปล่อยโคมลอยช่วงเทศกาลยี่เป็งในเขตพื้นที่ความปลอดภัยทางเดินอากาศ โดยได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติและมาตรการเสริมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปล่อยโคมลอย เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันอันตรายร้ายแรงที่อาจจะกระทบต่อการบินและอากาศยาน โดยขอความร่วมมือประชาชนให้ใช้โคมลอยตามที่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้กำหนดวัสดุและรูปแบบที่เหมาะสมของโคมลอย โดยอ้างอิงจากมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้แก่ โคมลอยต้องมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 90 เซนติเมตร ความสูงไม่เกิน 140 เซนติเมตร ใช้กระดาษว่าวชนิดบาง หากต้องใช้ลวดโลหะสำหรับผูกติดไส้เชื้อเพลิงให้ใช้ลวดอ่อน ความยาวไม่เกิน 20 เซนติเมตร เชื้อเพลิงต้องไหม้สลายหมดสิ้นขณะลอยอยู่ในอากาศ ภายในไม่เกิน 5 นาที ห้ามไม่ให้พ่วงหรือผูกติดพลุ ดอกไม้ไฟ หรือสิ่งอื่นใดไปกับโคมขณะปล่อย ช่วงเวลาที่เหมาะสมและปลอดภัยต่ออากาศยานในการปล่อยโคมลอย ควรปล่อยในเวลา 21.30 น. เป็นต้นไป และให้แจ้งท่าอากาศยานเชียงใหม่ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ทราบถึง วัน เวลา สถานที่ จำนวนโคมที่จะปล่อย ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ผู้ประสานงานในการปล่อยโคมลอย เพื่อที่จะได้แจ้งให้นักบินที่จะทำการบินมายังท่าอากาศยานเชียงใหม่ทราบ โดยแจ้งที่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เลขที่ 60 หมู่ 3 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 หรือหมายเลขโทรศัพท์ 0 5392 2319 โทรสาร 0 5327 7284
 
14 ตุลาคม 2555 , 15:33 น. , อ่าน 1209  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่