สมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่แสดงความยินดีและหารือการช่วยเหลือคนพิการ

  
     นายกสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีกับ นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหารือเกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือคนพิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 นายอู๊ด เขียวทอง นายกสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่ และชมรมผู้พิการทางการมองเห็นในจังหวัดเชียงใหม่เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีกับนายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ เนื่องจากที่ผ่านมาได้มีความคุ้นเคยและเคยทำงานเกี่ยวกับคนพิการมาก่อนสมัยเมื่อครั้ง นายธานินทร์ สุภาแสน ดำรงตำแหน่ง นายอำเภอสารภี และนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยทางสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่ และชมรมผู้พิการทางการมองเห็น ได้มอบช่อดอกไม้ ของที่ระลึก และผลิตภัณฑ์ที่คนตาบอดทำขึ้นเองให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นการแสดงความยินดี ขณะเดียวกัน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบเงินช่วยเหลือเป็นค่าพาหนะจำนวนหนึ่งให้แก่สมาคมคนตาบอดและชมรมฯ ด้วย พร้อมทั้งได้มีการหารือร่วมกันเกี่ยวกับการหาทางดูแลช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งปัจจุบันผู้พิการทางสายตาหรือคนตาบอด มีอาชีพหลัก คือ การนวดแผนโบราณ การจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล และการเล่นดนตรี เป็นต้น โดยทางสมาคมคนตาบอด ได้ฝากความหวังขอให้คณะกรรมการระดับจังหวัดที่ดูแลงานเกี่ยวกับคนพิการ ได้มีการประชุมร่วมกับสมาคมคนพิการ ให้บ่อยครั้งขึ้น เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาผู้พิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ตนพร้อมที่จะสนับสนุนงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการ โดยจะได้มอบหมายให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งรับผิดชอบโดยตรงด้านนี้ ได้เข้าไปดูแลในด้านการจัดทำแผนงานโครงการและจัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนาผู้พิการให้ครอบคลุมกลุ่มคนพิการในทุกประเภท และจากการที่ชมรมผู้พิการทางการมองเห็นได้มอบตุ๊กตาช้างที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่คนตาบอดทำขึ้นเองด้วยลูกปัด มีความสวยงาม ราคาไม่แพง ตนจะได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้ามาดูแลในเรื่องการส่งเสริมเป็นสินค้า OTOP คนพิการ และหาช่องทางจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่คนพิการอีกทางหนึ่ง และในต้นปีหน้า จังหวัดเชียงใหม่ จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 31 “เวียงพิงค์เกมส์” ระหว่างวันที่ 15-19 มกราคม 2556 ก็จะเป็นการกระตุ้นให้สังคมให้ความสำคัญและเห็นศักยภาพการพัฒนาของคนพิการมากยิ่งขึ้น
 
14 ตุลาคม 2555 , 15:43 น. , อ่าน 1220  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่